Fiets verkeersexamens Almere voorjaar 2018

VVN-Almere nodigt de basisscholen in Almere uit om zich voor te bereiden op de VVN fiets-verkeersexamens voorjaar 2018. Op VVN.nl vindt u meer informatie hierover: in het menu onder ‘Wat we doen’, en dan onder ‘Basisschool’ rechts-klikken op Verkeersexamens.

Op VVN.nl/THEORETISCH-verkeersexamen kunnen basisscholen zich hiervoor aanmelden. Leerlingen krijgen op de examen-dag 25 vragen over het verkeersgedrag als fietser, voetganger en als passagier. Een sjabloon voor het theoriediploma kunt u downloaden. Nu in 2018 is het voor het eerst mogelijk digitaal examen te doen. Omdat het nog een pilotfase is, kan maar een beperkt aantal scholen meedoen. Na bestelling van het theorie-examen in de VVN webwinkel volgt automatisch een uitnodiging voor de pilot.

Om de theorie te oefenen:

* 3 downloads: verkeersbegrippen, verkeersafspraken, en verkeersborden

* oefensite http://examen.vvn.nl/ (vanaf februari beschikbaar), met theorie-examens van eerdere jaren

* verkeersexamen-QUIZ (vanaf februari beschikbaar).

PRAKTIJK fiets verkeersexamen: 30 mei 2018 en 5 juni 2018

Er zijn 5 praktijkroutes in Almere (Buiten, Haven, Poort, Stad-Oost, en Stad-West). De basisscholen die normaliter meedoen, worden t.z.t. weer uitgenodigd door de organisatie van de praktijkroute. Als een basisschool zich als nieuwe deelnemer wil aanmelden, kan dat bij Janine Krak (Krak@DeSchoor.nl): o.v.v. schoolnaam, welke praktijkroute, en hoeveel deelnemende leerlingen per leerling groep (bijv. gr.7 25 leerlingen, groep 8a 10 leerlingen), en zo mogelijk naam+tel.nr van vrijwilligers/ouders die bereid zijn te assisteren. De praktijkexamens zijn elk schooljaar weer mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers en ouders. Als u wilt assisteren op een controlepost, geeft u dat a.u.b. op tijd door aan de lokale organisatie.

Via de Webwinkel (https://vvn.nl - met een paar keer doorklikken naar verkeersexamen) kan een school zelf eventueel een verkeersexamenpakket bestellen (set van 5x een examenboekje met diploma). Deelnemende leerlingen en vrijwilligers zijn hier ook gratis te verzekeren door het aantal hier in de webwinkel te registreren. Op de 2e webpagina staan onderaan nog artikelen die vrij regelmatig verkocht worden: de fietscontrole-set en materiaal voor een verkeer-les. De overige benodigde materialen die tussen beide vermeld staan -zoals hesjes, schrijfmateriaal voor de controleposten etc.- worden door de organisatie geregeld.

Veilige deelname: we vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede fiets rijden en veilig deelnemen. We raden aan om voorafgaand aan de praktijk-dag op school te controleren of de rem goed werkt, het stuur en de moeren op de as goed vast zitten, en dat leerlingen geen veters onder de schoen hebben uithangen die zich om een trapper kunnen wikkelen. Als dit aan de start wordt geconstateerd, willen we dit eerst laten herstellen, opdat alle leerlingen veilig deelnemen aan het verkeer.

De basisscholen krijgen kort na afloop een overzicht van de uitslagen.


Om de praktijk te oefenen:

# VVN.nl/Schoolpleinpakket - hiermee kan de praktijk worden geoefend op de veilige locatie van het schoolplein. Dit pakket bestaat uit 2 grote tassen met een paar stoplichten (geen stroom nodig), enkele verkeersborden, een zebrapad, krijt, en lesvoorbeelden voor de verschillende leeftijden. VVN-Almere beschikt over zo'n pakket en leent dit uit aan bij VVN geregistreerde basisscholen (onder E50 borg). Enkele basisscholen in Almere hebben er al ervaring mee.

# Verkeersouder-lidmaatschap: als een basisschool zich hiervoor bij VVN registreert, kan zij actiepakketten voor verkeerseducatie bestellen (ook dit kalenderjaar worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht dankzij financiering door gemeente Almere). https://verkeersouders.nl/verkeersouderlidmaatschap-op-jouw-school

Bijgevoegde foto’s geven een indruk van de praktijkexamens en het Schoolplein-oefenpakket.

Mvg, VVN-Almere